Arkisto 19.11.2018

Puhe kaupunginvaltuustossa 12.11.2018

Iso kiitos virkamiehille laadukkaasta talousarvion valmistelusta. Kiitos kaupunginhallituksen esitykselle ensi vuoden talousarviosta.

Arvoisa kaupunginvaltuusto, tänään meillä on päätettävänä tasapainoinen esitys budjetista ja veroista. Tämä on selkeä ja hyvin valmisteltu esitys, jonka kanssa voimme elää ja tehdä työtä nykyistä paremman ja nykyaikaisemman Hyvinkään puolesta. Esityksessä on kasvua toimialojen toimintaan. Nyt meillä on todellinen eteenpäin menemisen meininki, voisin edelleen iloiten sanoa, kunnon pöhinä.

Meillä on menossa Hyvinkään suurimmat investoinnit kautta vuosien. Suurinvestoinneista hyvänä esimerkkinä menneiltä vuosilta on kauppakeskus Willa. Meillä on kunnollinen kaupallinen keskus. Meidän tulee ajatella isosti ja kauas tulevaisuuteen. Lapsemme, lapsenlapsemme, nykyiset ja ennen kaikkea tulevat uudet veronmaksajat. Miten palvelemme heitä? Millaisen Hyvinkään teemme heille? Kokoomus kannattaa esitettyjä investointeja, jotka osoittavat Hyvinkään mahdollistavan lasten ja nuorten opiskelun terveissä ja nykyaikaisissa rakennuksissa.

Suurin este Hyvinkään nousulle talousalueemme johtotähdeksi on ihmisten asenne. Valittamalla ja negatiivisuudella emme luo hyvää brändiä ja vetovoimaa. Mielestäni olemme liiaksi kaavoihin kangistuneita, itseni mukaan lukien. On toimittava määrätietoisesti ja rohkeasti. Hyvinkään nousu talousalueemme johtotähdeksi on mahdollista rohkealla ja määrätietoisella asenteella ja työllä. Positiivinen Hyvinkää-henki on parasta markkinointia.

Hyvinkään tulee olla hyvä työnantaja. Työtyytyväisyys ja työssäjaksaminen tulevat muista asioista kuin rahasta. Tärkeintä on hyvä perusarki vuoden jokaisena päivänä. Miten kohtaamme työntekijät, miten kuuntelemme, tuemme ja kannustamme työtoveria. Hyvän ja toimivan työyhteisön perusta on hyvissä ja sivistyneissä käytöstavoissa. Tervehdimmekö toisiamme?

Työntekijöiltä kysyttäessä palkka on vasta viidentenä toiveena työnteon mielekkyyttä lisäävänä tekijänä. Työoloja parantamalla ja työn tekemisen joustoja lisäämällä saavutetaan työtyytyväisyyttä. Näitä tekijöitä tulee selvittää ja toteuttaa. Tästä syystä kokoomusryhmä ei kannata varhaiskasvatushenkilöstön palkan korotuksia.

Puhummeko avoimesti ja luottamuksellisesti kaikista asioista? Esimiehen rooli korostuu tässäkin asiassa. Esimiestyöhön on saatu tänä syksynä valmennusta ja ensivaikutelma on lupaava. Jo tällä hetkellä meillä on käytössä työn vaativuuden arviointi (TVA), jota kohdennetaan vuosittain työntekijöille.

Hyvinkään palvelut ovat huippuluokkaa. Kaupungin palvelujen rinnalla on hyvä olla täydentävänä palveluna myös yksityisiä palveluntuottajia.
Me kokoomuksessa olemme sitä mieltä, että kulttuuripalvelujen laitosten vuosiavustusten kriteerit ja mahdolliset indeksikorotukset tulee selvittää vuoden 2019 aikana. Kun tasapainotimme kolme vuotta talouttamme, avustuksia ei leikattu. Muistammeko tätä? Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta tekee hyvää työtä ja luotamme että tässäkin asiassa pääsemme ensi vuonna kannustavaan ja nykyaikaiseen ratkaisuun.

Kehittyvän kaupungin merkki on rakentaminen. Aseman seutu on saatava kuntoon ja 20-kerroksinen tornitalo olisi sopiva maamerkki ja vetonaula. Perinteitä kunnioittaen Villatehdas saneerattiin kuntoon kaupungintaloksi ja harrastustiloiksi. Vanhoja seiniä haikailemalla emme uudista koulujamme 2020-luvun vaatimusten mukaisiksi.

Hyvinkään vahvuudet ovat sijainti, väljyys, hyvät palvelut, kompakti keskusta ja luonnonläheisyys. Kaupunginvaltuusto on päättänyt rakentaa palvelut kuntoon. Sairaalan laajennus otettiin juuri äsken käyttöön. Sveitsin Uimalan laajennus käynnistyy, lukio-kansalaisopisto-monitoimitalon rakentaminen alkaa tammikuussa 2019 keskustan tuntumaan. Jätän mainitsematta tontin nimen, koska tulemme uudistamaan nimen juuri Hyvinkään imagolle sopivaksi.

Metsäkaltevatalo on päätetty rakentaa ja siihen sisältyy oikean kokoinen liikuntasali. Jotta pystymme rahoittamaan investoinnit, on myytävä omaisuutta, joka rasittaa talouttamme ylläpitokustannuksilla.

Mistä saamme rahaa investointeihin? Myymällä omaisuutta. Vanha sairaala, Sveitsin alueen tontit, Härkävehmaan koulun ja Sveitsin lukion tontit, puretaan Hykin suojelu ja myydään tontti. Linjala on jäänyt tyhjilleen ja tontti on syytä myydä. Mikä on Hyvinkäänkylän nuorisotalon kohtalo? Taloon olisi hyvä saada kuntalaisia palvelevaa yhteisöllistä toimintaa, mutta Hyvinkään kaupunki ei olisi omistajana.

Tulevien vuosien suunnitelmin tulisi kirjata joukkoliikenneaseman suunnittelu ja toteutus vaihtoehtoisista malleista. Bussit ja juna-asema lähelle toisiaan siten, että autot, polkupyörät ja moottoripyörät mahtuvat parkkiin sopivan lähelle.

Tietävätkö hyvinkääläiset ja ulkopaikkakuntalaiset miten hyvin meillä asiat on? Mielestäni eivät. Tiedotus, markkinointi ja brändäys niin ihmisten kesken kuin digitaalisilla alustoilla on saatava kukoistamaan nykyistä tehokkaammin. Hyvää näyttöä on saatu tapahtumien markkinoinnissa Monipuolisissa tapahtumissa kävijät olisi saatava muuttamaan Hyvinkäälle. Hyvinkään hyviä puolia olisi korostettava asumisen, opiskelun, työn ja vapaa-ajan kannalta.

Pidetään veroprosentti nykyisellään, vaikka vuosi sitten esitin tavoitteeksi veroprosentin alentamista valtuustokauden loppuun mennessä. Nyt se ei ole ajankohtaista, koska velkaannumme ja investoimme. Tulevaisuudessa on syytä pohtia veroprosentin alentamista. Tarjotaan uusia työpaikkoja. Hyvä työpaikka on enemmän kuin lottovoitto.

Me valtuutetut olemme Hyvinkään päättäjiä ja tulevaisuuden tekijöitä. Luodaan yhdessä uusi moderni, onnellisten ihmisten Hyvinkää.

Välittäminen auttaa tavoitteiden saavuttamista

Toisen ihmisen kuunteleminen, puheeseen reagoiminen ja hänen tavoitteissaan mukana oleminen on välittämistä. Parhaimmillaan tämänkaltainen kohtaaminen edistää jatkuvuutta tarpeiden ja tunteiden tunnistamiselle.

Kouluympäristössä opiskelijoiden ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistoiminta edistääkin tyypillisesti huolenpitoa, jonka avulla voidaan ratkaista koulutyöhön liittyviä kysymyksiä. Näissä tilanteissa tapahtuvat kohtaamiset tukevat nuoren aktiivisen toimijuuden ja tulevaisuuden tavoitteiden tunnistamista.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa välittävä kohtaaminen on ehdoton edellytys aidolle ja tulokselliselle vuorovaikutukselle. Uudistukset ja uuden tekniikan käyttöönotto ei saa vaarantaa aitoa läsnäoloa ja toisen ihmisen huomioimista. Tästä on pidettävä kiinni.

Koulun ja kodin välinen yhteistyö edellyttääkin ponnisteluja ja toiminnan kohdistamista perheiden kohtaamiseksi. Kohtaamalla, kuuntelemalla ja tukemalla teemme ihmisten tulevaisuudesta paremman.

Jaakko Rainio Hyvinkään Sveitsin lukion rehtori
Jukka Jännetyinen KT, Hyökkälän koulun oppilaanohjaaja

Kaikki peliin uuden Hyvinkään puolesta

Millaisen brändin haluamme Hyvinkäälle? Millaisen Hyvinkään rakennamme lapsillemme ja lapsenlapsillemme?

Suurin este Hyvinkään nousulle talousalueemme johtotähdeksi on ihmisten asenne. Valittamalla ja negatiivisuudella emme luo hyvää brändiä ja vetovoimaa. Mielestäni olemme liiaksi kaavoihin kangistuneita, itseni mukaan lukien. On toimittava määrätietoisesti ja rohkeasti.

Vanhoja seiniä haikailemalla emme uudista kiinteistöjämme 2020-luvun vaatimusten mukaisiksi. Budjettimme keikkuu kuilun partaalla, mutta kipuamme kuitenkin plussan puolelle.

Hyvinkään vahvuus on sijainti ja väljyys. Kaupunginvaltuusto on päättänyt rakentaa palvelut kuntoon. Sairaalan laajennus otettiin juuri äsken käyttöön. Sveitsin Uimalan laajennus käynnistyy, lukio-kansalaisopisto-monitoimitalon rakentaminen alkaa tammikuussa 2019 keskustan tuntumaan. Jätän mainitsematta tontin nimen, koska tulemme uudistamaan nimen juuri Hyvinkääseen sopivaksi.

Markkinointi ja brändäys on saatava osuvasti kohdallaan Hyvinkäätä suosivaksi. Metsäkaltevatalo on päätetty rakentaa ja siihen sisältyy oikean kokoinen liikuntasali. Jotta pystymme rahoittamaan investoinnit, on myytävä omaisuutta, joka rasittaa talouttamme ylläpitokustannuksilla.

Vanha sairaala, Sveitsin alueen tontit, Härkävehmaan koulun ja Sveitsin lukion tontit, puretaan Hykin suojelu ja myydään tontti. Linjala on jäänyt tyhjilleen ja tontti on syytä myydä. Mikä on Hyvinkäänkylän nuorisotalon kohtalo? Taloon olisi hyvä saada kuntalaisia palvelevaa yhteisöllistä toimintaa, mutta Hyvinkään kaupunki ei olisi omistajana.

Tulevien vuosien suunnitelmin tulisi kirjata joukkoliikenneaseman suunnittelu. Bussit ja juna-asema lähelle toisiaan siten, että autot, polkupyörät ja moottoripyörät mahtuvat parkkiin sopivan lähelle.

Tietävätkö hyvinkääläiset ja ulkopaikkakuntalaiset miten hyvin meillä asiat on? Mielestäni eivät. Tiedotus, markkinointi ja brändäys niin ihmisten kesken kuin digitaalisilla alustoilla on saatava kukoistamaan nykyistä tehokkaammin.

Monipuolisissa tapahtumissa kävijät olisi saatava muuttamaan Hyvinkäälle. Pidetään veroprosentti nykyisellään ja tarjotaan uusia työpaikkoja. Luodaan yhdessä uusi moderni Hyvinkää.