Missio, visio, strategia

Missio, visio, strategia

Missio (toiminta-ajatus): Kansanedustajaksi Suomen eduskuntaan 14.4.2019.

Visio (unelma): Saada aikaan suomalaisille hyvä ja onnellinen elämä.

Strategia (suunnitelma): Edistän nuorten koulutuspolkuja, jotka johtavat monipuoliseen työuraan ja vakaaseen talouskasvuun. Kehitän yrittäjyyttä ja bisnestaitoja. Edistän liikuntapaikkojen jälleenrakentamista. Huolehdin ympäristön ja puhtaan luonnon tilasta, koska sillä tulee olemaan entistä suurempi merkitys ihmisten hyvinvoinnille.

Vastaa