Välittäminen auttaa tavoitteiden saavuttamista

Välittäminen auttaa tavoitteiden saavuttamista

Toisen ihmisen kuunteleminen, puheeseen reagoiminen ja hänen tavoitteissaan mukana oleminen on välittämistä. Parhaimmillaan tämänkaltainen kohtaaminen edistää jatkuvuutta tarpeiden ja tunteiden tunnistamiselle.

Kouluympäristössä opiskelijoiden ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistoiminta edistääkin tyypillisesti huolenpitoa, jonka avulla voidaan ratkaista koulutyöhön liittyviä kysymyksiä. Näissä tilanteissa tapahtuvat kohtaamiset tukevat nuoren aktiivisen toimijuuden ja tulevaisuuden tavoitteiden tunnistamista.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa välittävä kohtaaminen on ehdoton edellytys aidolle ja tulokselliselle vuorovaikutukselle. Uudistukset ja uuden tekniikan käyttöönotto ei saa vaarantaa aitoa läsnäoloa ja toisen ihmisen huomioimista. Tästä on pidettävä kiinni.

Koulun ja kodin välinen yhteistyö edellyttääkin ponnisteluja ja toiminnan kohdistamista perheiden kohtaamiseksi. Kohtaamalla, kuuntelemalla ja tukemalla teemme ihmisten tulevaisuudesta paremman.

Jaakko Rainio Hyvinkään Sveitsin lukion rehtori
Jukka Jännetyinen KT, Hyökkälän koulun oppilaanohjaaja

Vastaa